ترک توکن Terk Coin چیست؟ آیا این پروژه یک کلاهبرداری است؟
TerkehhTerkehh
Terkehh$۰.۰۴۶۶۹۱۸۶۲,۷۳۸.۴ تومان