ده سال پیش ساتوشی ناکاموتو از سیستم خارج شد- پیام نهایی مخترع بیت کوین
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۷۰,۱۷۷۴,۰۲۵,۰۶۴,۵۲۵ تومان