بعد از دوج کوین مردم اکنون در جستجوی رمزارزهایی با نام بانی و یا ربیت هستند

در حالی که توئیت ایلان ماسک مدیرعامل شرکت تسلا ممکن است ناخواسته قیمت شیبا اینو را به طرز چشمگیری افزایش افزایش داده باشد این کوین تنها رمزارزی نیست که مورد توجه قرار گرفته است.

چه اتفاقی افتاده است؟ یک جستجوی سریع در Google Trends نشان می دهد که با انتشار یک توییت مبهم از ماسک نتایج جستجو برای کوین هایی با اسم خرگوش در این پلتفرم افزایش یافته است. یکی از این کلمات کلیدی "bunny crypto" می باشد که 1550 درصد افزایش داشته است. در میان موارد دیگر راکت بانی 1500 درصد، ربیت کریپتو شاهد افزایش 1450 درصدی، لیتل ربیت افزایش 1600 درصدی و جستجوهای "راکت بانی کریپتو" 1400 درصد افزایش یافت.

با کلمه "بانی" و "ربیت" نیز با CoinMarketCap ارزش ارزهایی مانند بانی پارک، پنکیک بانی، لیتل انگری بانی V2، ریوارد بانی و لیتل ربیت را افزایش داده است.

به طور مشابه CoinGecko نشان می دهد که قیمت راکت بانی بیش از 88.1 درصد در روز افزایش یافته است در حالی که قیمت راکت بانی اکنون 252.1 درصد در روز افزایش یافته است و همچنین لیتل ربیت امروز بیش از 55 درصد رشد داشته است.

در این توییت ماسک جزئیات را ارائه نکرده اما این شکل شبیه یک خرگوش است که موشکی در دست دارد که اغلب به عنوان میم "to the moon" تعبیر و در جامعه ارزهای دیجیتال استفاده می شود.

undefined

پیام ماسک برای تفسیر باز است. برخی آن را یک طلسم برای شیبا اینو می دانند و برخی دیگر می گویند که این اشاره به دوج کوین دارد و بقیه در تلاش برای یافتن ارزهای دیجیتالی هستند که در نام آن ها "بانی" و "ربیت" وجود داشته باشد.

ایلان ماسک عادت کرده است که از طریق توییت های خود بر بازارهای ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد. ماسک نقش مهمی در کمک به دوج کوین داشته است.

همچنین او با توجه به توییت ها و نظرات خود بر اوج گیری رمزارز بیت کوین نیز تأثیر می گذارد.

دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۸۷۱۴۹۲,۶۶۳.۲ تومان
Pancake BunnyPancake Bunny
Pancake Bunny$۰.۰۸۷۶۴۲۲,۶۷۸.۳ تومان
Rocket BunnyRocket Bunny
Rocket Bunny$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰.۰۰۰۰۰۰۰۱۵۶۵۷ تومان
LITTLE RABBITLITTLE RABBIT
LITTLE RABBIT<$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱---
LITTLE RABBITLITTLE RABBIT
LITTLE RABBIT<$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱---