ارز دیجیتال Shiba Inu با رشد 8 برابری در 7 روز بازار را شکست داد و Dogecoin را خجالت زده کرد.
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۳۶۰۴۵۷,۹۸۶ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۰۸۸۱.۲۳ تومان