رمز ارز شیبا اینو (Shiba Inu) با رشد 10 درصدی قدم در مسیر رسیدن به 1 دلار گذاشت.
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۵۰۳۱.۴۳ تومان