چه زمانی شیب SHIB به 0.01 دلار می رسد؟
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۷۹۵۰.۳۹۶۵۶۲۱۳۰۵۶۱ تومان
:watcher.guru