رمزارز شیبا اینو Shiba Inu به تازگی به یکی از بزرگترین ارزهای دیجیتال جهان تبدیل  شده است
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۸۱۳۱.۰۷ تومان