قیمت یکسان اما بیت کوین متفاوت: نگاهی می اندازیم به چگونگی تغییرات اساسی بیت کوین در سال 2017
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۶,۵۶۸۳,۹۱۴,۲۶۸,۰۷۴ تومان