یک آلتکوین در سال 2022 به پایین ترین سطح خود خواهد رسید! اتریوم یا کاردانو؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۷۶۱.۷۹۱,۶۵۵,۵۶۸ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۳۶۱۰۱۲۱۸,۷۸۲ تومان