یک آلتکوین در سال 2022 به پایین ترین سطح خود خواهد رسید! اتریوم یا کاردانو؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۲۷۸.۴۴۶,۹۴۲,۹۸۰ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۳۱۵۷۷۷۱۱,۵۹۶ تومان