یک آلتکوین در سال 2022 به پایین ترین سطح خود خواهد رسید! اتریوم یا کاردانو؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۶۹۹.۲۲۱۲,۶۰۸,۰۵۱ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۴۸۰۳۱۶۲۷,۶۰۶ تومان