معرفی دستگاه ماینر Jasminer X4-Q و بررسی ویژگی های آن
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۱۳۰.۴۱۷۸,۶۱۸,۲۵۸ تومان