معرفی دستگاه ماینر Jasminer X4-1U و بررسی ویژگی های آن
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۵۳۰.۷۲۰۲,۴۸۲,۶۳۸ تومان