سرمایه گذاران پس از فروپاشی ارز دیجیتال جدید اسکویید Squid آن را کلاهبرداری می نامند
Squid GameSquid Game
Squid Game$۰.۰۰۵۶۹۵۱۳۲۶.۴ تومان