نحوه به اشتراک گذاری و یا استیکینگ استیبل کوین ها چگونه است؟
PancakeSwapPancakeSwap
PancakeSwap$۳.۲۷۱۸۷,۷۷۳ تومان
نکسونکسو
نکسو$۱.۱۴۶۵,۴۶۲ تومان
CompoundCompound
Compound$۶۹.۰۸۳,۹۶۶,۷۸۶ تومان
CompoundCompound
Compound$۶۹.۰۸۳,۹۶۶,۷۸۶ تومان