نحوه به اشتراک گذاری و یا استیکینگ استیبل کوین ها چگونه است؟
PancakeSwapPancakeSwap
PancakeSwap$۴.۸۵۱۵۷,۰۸۷ تومان
نکسونکسو
نکسو$۰.۹۰۲۲۸۳۲۹,۲۲۴ تومان
CompoundCompound
Compound$۶۲.۲۹۲,۰۱۷,۵۰۹ تومان
CompoundCompound
Compound$۶۲.۲۹۲,۰۱۷,۵۰۹ تومان