نحوه به اشتراک گذاری و یا استیکینگ استیبل کوین ها چگونه است؟
نکسونکسو
نکسو$۱.۲۷۷۲,۸۳۳ تومان
PancakeSwapPancakeSwap
PancakeSwap$۲.۰۹۱۱۹,۸۵۹ تومان
CompoundCompound
Compound$۵۲.۳۲۳,۰۰۰,۴۹۹ تومان
CompoundCompound
Compound$۵۲.۳۲۳,۰۰۰,۴۹۹ تومان