نحوه خرید ریپل با دلار آمریکا در صرافی های مختلف
ریپلریپل
ریپل$۰.۵۳۵۷۷۲۲۶,۷۶۰ تومان