ساتوشی چیست و چه تعداد ساتوشی در بیت کوین وجود دارد؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۶,۵۶۸۳,۹۱۴,۲۶۸,۰۷۴ تومان