هارد فورک و سافت فورک چیستند و چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۵۱,۰۵۰۲,۹۳۰,۷۲۴,۶۷۳ تومان
بیت کوین کشبیت کوین کش
بیت کوین کش$۲۶۷.۲۶۱۵,۳۴۳,۱۰۴ تومان
:medium.com