هارد فورک و سافت فورک چیستند و چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۴,۳۵۰۳,۸۲۳,۷۳۳,۸۹۰ تومان
بیت کوین کشبیت کوین کش
بیت کوین کش$۳۹۲.۶۲۲۳,۳۲۹,۸۲۸ تومان
:medium.com