بررسی کامل دستگاه ماینر Goldshell KD5
KadenaKadena
Kadena$۰.۹۷۱۴۵۵۵۰,۶۰۶ تومان