تریدرهای اتریوم در آستانه هارد فورک Shapella در 12 آوریل عدم اطمینان نشان می دهند
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۶۶۵.۱۲۰۸,۳۵۲,۶۶۲ تومان