این 3 رویداد نقاط عطف بعدی از آپگرید شاپلا Shapella هستند
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۷۱۷.۹۲۱۳,۱۶۸,۰۹۴ تومان