به روزرسانی بلاکچین اتریوم 34 میلیارد دلار را در اتر باز می کند
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۵۹۰۲۱۰,۷۳۴,۶۴۲ تومان