افزایش 16 درصدی شیبا اینو بعد از انتشار توییت ایلان ماسک
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۸۰۵۱.۰۷ تومان