شیبا 11 میلیارد دلار به ارزش خالص بنیانگذار اتریوم Vitalik Buterin اضافه می کند.
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۴۹۱.۴۲ تومان