با عقب افتادن شیبا اینو در رتبه بندی ارزهای دیجیتال، دوج کوین به بالاترین حد خود رسید
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۶۳۷۲۱۹,۳۸۶.۹ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۵۵۷۱.۴۷ تومان