با عقب افتادن شیبا اینو در رتبه بندی ارزهای دیجیتال، دوج کوین به بالاترین حد خود رسید
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۰۱۷۶۷۵,۱۴۱.۳ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۰۳۳۰.۵۲۱۸۷۲۶۷۹۲۳۳ تومان