با عقب افتادن شیبا اینو در رتبه بندی ارزهای دیجیتال، دوج کوین به بالاترین حد خود رسید
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۹۰۰۸۶۴,۰۲۲ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۲۰۹۰.۵۳۹۷۷۰۶۹۷۹۰۷ تومان