تاریخچه مختصری از بزرگترین میم کوین بازار ارز دیجیتال یعنی دوج کوین (Dogecoin)
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۲۵۱۱۳۷,۴۳۰.۶ تومان