ارزهای دیجیتالی که در سال 2022 باید به آنها توجه نمود
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۴۷۹۸۳۳۲۷,۵۷۸ تومان
متیکمتیک
متیک$۰.۷۲۰۶۳۷۴۱,۴۱۸ تومان