ارزهای دیجیتالی که در سال 2022 باید به آنها توجه نمود
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۲۵۶۸۸۷۱۲,۹۴۰ تومان
متیکمتیک
متیک$۰.۵۵۸۴۷۵۲۸,۱۳۲ تومان