خودنویس رمزنگاری شده
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۷,۹۴۷۱,۴۴۰,۸۳۴,۳۸۲ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۸۹۹.۸۹۷,۹۴۸,۰۷۳ تومان