تراکنش تایید نشده و یا Unconfirmed transaction چیست؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۷,۹۴۷۱,۴۴۲,۱۵۰,۴۰۲ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۸۹۹.۸۹۸,۰۳۷,۵۳۶ تومان