تراکنش تایید نشده و یا Unconfirmed transaction چیست؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۵۷,۱۶۶۳,۳۶۴,۲۰۹,۸۸۲ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۲۵۷.۲۱۹۱,۶۸۵,۶۹۵ تومان