تراکنش تایید نشده و یا Unconfirmed transaction چیست؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۳,۶۷۳۱,۰۶۲,۸۷۰,۶۸۹ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۶۳۹.۲۷۳,۵۹۷,۷۲۳ تومان