تراکنش تایید نشده و یا Unconfirmed transaction چیست؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۴,۳۶۴۳,۸۲۱,۰۹۱,۸۷۶ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۵۰۷.۶۲۰۸,۲۳۵,۹۷۲ تومان