تراکنش تایید نشده و یا Unconfirmed transaction چیست؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۱۸,۶۴۸۶۰۸,۱۵۷,۸۸۱ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۲۷۴.۴۴۱,۵۶۱,۹۸۲ تومان