اگر سرمایه گذاری میکردم چه میشد؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۹,۵۳۷۳,۹۷۳,۳۳۸,۵۱۴ تومان