بیش از 78 درصد از دارندگان ترا Terra از هارد فورک و رای گیری زودهنگام حمایت می کنند
Terra ClassicTerra Classic
Terra Classic$۰.۰۰۰۰۷۷۱۷۴.۵۷ تومان
TerraClassicUSDTerraClassicUSD
TerraClassicUSD$۰.۰۱۷۷۴۰۷۹۱,۰۵۱.۷ تومان
:coingape.com