بیش از 78 درصد از دارندگان ترا Terra از هارد فورک و رای گیری زودهنگام حمایت می کنند
Terra ClassicTerra Classic
Terra Classic$۰.۰۰۰۱۲۳۸۵۷.۱۱ تومان
TerraClassicUSDTerraClassicUSD
TerraClassicUSD$۰.۰۳۱۷۱۰۲۳۱,۸۲۰.۶ تومان
:coingape.com