بیش از 78 درصد از دارندگان ترا Terra از هارد فورک و رای گیری زودهنگام حمایت می کنند
Terra ClassicTerra Classic
Terra Classic$۰.۰۰۰۱۸۲۴۱۶.۷ تومان
TerraClassicUSDTerraClassicUSD
TerraClassicUSD$۰.۰۲۳۰۳۳۶۴۸۴۶.۱۶ تومان
:coingape.com