بیت کوین پایین‌ ترین سطح خود را در سال 2022 به ثبت می‌ رساند
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۹,۸۲۸۳,۹۹۲,۴۰۷,۱۷۷ تومان