ماینرهای بیت کوین به عنوان خریداران انرژی
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۹,۶۷۳۳,۹۸۱,۱۰۹,۵۴۳ تومان