بیت کوین و اتریوم با عمیق شدن زیان در بازار ارزهای دیجیتال به سقوط خود ادامه می دهند
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۱۷,۰۲۱۶۲۵,۷۸۵,۴۸۴ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۲۸۳۴۷,۱۶۷,۶۲۶ تومان
:decrypt.co