بیت کوین، اتریوم و کاردانو شتاب صعودی می گیرند
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۳,۴۲۳۱,۰۴۵,۷۶۷,۶۸۴ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۶۰۹.۷۷۱,۸۷۰,۱۳۱ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۳۹۰۷۳۵۱۷,۴۴۵ تومان