بیت کوین، اتریوم و کاردانو شتاب صعودی می گیرند
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۱۸,۸۶۷۶۱۲,۶۲۲,۰۴۶ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۳۰۴.۸۴۲,۳۶۷,۱۲۵ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۴۴۳۴۱۴,۳۹۷ تومان