بیت کوین، اتریوم و کاردانو شتاب صعودی می گیرند
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۵,۸۰۰۱,۳۴۷,۸۹۱,۹۶۰ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۸۰۹.۶۹۴,۵۴۲,۶۰۵ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۳۵۵۷۴۹۱۸,۵۸۶ تومان