بهترین کریپتوها برای خرید و سرمایه گذاری
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۵۱,۱۰۷۲,۹۳۸,۳۹۹,۷۹۸ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۲,۹۵۹.۹۱۷۰,۱۸۰,۷۶۴ تومان
تترتتر
تتر۵۷,۴۹۵ تومان
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوین$۳۸۰.۸۸۲۱,۸۹۸,۷۱۷ تومان
سولاناسولانا
سولانا$۱۰۱.۹۷۵,۸۶۲,۷۷۱ تومان
ریپلریپل
ریپل$۰.۵۴۵۱۸۴۳۱,۳۴۵ تومان
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوین۵۷,۴۹۵ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۵۸۶۷۹۳۳۳,۷۳۸ تومان
AvalancheAvalanche
Avalanche$۳۶.۶۹۲,۱۰۹,۴۹۴ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۸۵۲۵۶۴,۹۰۱.۸ تومان
پولکاداتپولکادات
پولکادات$۷.۷۶۴۴۶,۱۶۲ تومان
متیکمتیک
متیک۵۷,۶۶۸ تومان
The SandboxThe Sandbox
The Sandbox$۰.۵۲۰۱۹۸۲۹,۹۰۹ تومان
Axie InfinityAxie Infinity
Axie Infinity$۸.۰۷۴۶۳,۹۸۵ تومان
دسنترالنددسنترالند
دسنترالند$۰.۵۰۲۰۷۲۲۸,۸۶۷ تومان