بهترین کریپتوها برای خرید و سرمایه گذاری
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۷,۴۳۵۱,۳۸۱,۹۵۵,۷۴۳ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۶۴۳.۱۸۲,۷۶۵,۷۲۵ تومان
تترتتر
تتر۵۰,۳۷۲ تومان
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوین$۲۱۲.۱۵۱۰,۶۸۶,۴۱۹ تومان
ریپلریپل
ریپل$۰.۵۳۷۹۰۸۲۷,۰۹۶ تومان
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوین۵۰,۳۷۲ تومان
سولاناسولانا
سولانا$۲۳.۳۵۱,۱۷۶,۱۸۶ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۲۵۶۴۳۹۱۲,۹۱۷ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۶۰۹۷۶۳,۰۷۱.۵ تومان
متیکمتیک
متیک$۰.۵۵۸۲۴۸۲۸,۱۲۰ تومان
پولکاداتپولکادات
پولکادات$۴.۰۳۲۰۲,۹۹۹ تومان
AvalancheAvalanche
Avalanche$۹.۳۱۴۶۸,۹۶۳ تومان
The SandboxThe Sandbox
The Sandbox$۰.۲۹۴۸۰۴۱۴,۸۵۰ تومان
Axie InfinityAxie Infinity
Axie Infinity$۴.۴۳۲۲۳,۱۴۸ تومان
دسنترالنددسنترالند
دسنترالند$۰.۲۹۵۷۰۲۱۴,۸۹۵ تومان