بهترین کریپتوها برای خرید و سرمایه گذاری
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۱۶,۹۷۶۶۲۲,۳۳۰,۸۵۵ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۲۵۱.۷۴۵,۸۸۵,۰۲۳ تومان
تترتتر
تتر۳۶,۶۵۹ تومان
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوین$۲۸۸.۵۴۱۰,۵۷۷,۶۰۰ تومان
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوین$۰.۹۹۹۱۷۱۳۶,۶۲۹ تومان
ریپلریپل
ریپل$۰.۳۹۰۱۵۴۱۴,۳۰۳ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۹۹۲۴۳,۶۳۸ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۳۱۶۱۶۷۱۱,۵۹۰ تومان
متیکمتیک
متیک$۰.۹۰۵۲۶۱۳۳,۱۸۶ تومان
پولکاداتپولکادات
پولکادات$۵.۴۶۲۰۰,۱۵۸ تومان
سولاناسولانا
سولانا$۱۴.۰۷۵۱۵,۷۹۳ تومان
AvalancheAvalanche
Avalanche$۱۳.۵۳۴۹۵,۹۹۷ تومان
Axie InfinityAxie Infinity
Axie Infinity$۸.۹۸۳۲۹,۱۹۸ تومان
The SandboxThe Sandbox
The Sandbox$۰.۶۱۰۱۸۱۲۲,۳۶۹ تومان
دسنترالنددسنترالند
دسنترالند$۰.۴۱۲۸۸۶۱۵,۱۳۶ تومان