بهترین کریپتوها برای خرید و سرمایه گذاری
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۴,۳۶۴۳,۸۲۱,۰۹۱,۸۷۶ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۵۰۷.۶۲۰۸,۲۳۵,۹۷۲ تومان
تترتتر
تتر$۰.۹۹۹۴۴۲۵۹,۳۳۴ تومان
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوین$۵۹۱.۶۳۵,۱۲۱,۴۶۵ تومان
سولاناسولانا
سولانا$۱۳۴.۵۲۷,۹۸۶,۰۳۷ تومان
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوین$۰.۹۹۹۹۴۱۵۹,۳۶۳ تومان
ریپلریپل
ریپل$۰.۴۸۷۴۰۹۲۸,۹۳۶ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۲۴۸۲۲۷,۴۱۰.۳ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۳۸۸۹۳۲۲۳,۰۹۰ تومان
AvalancheAvalanche
Avalanche$۲۵.۸۱۱,۵۳۲,۲۶۰ تومان
پولکاداتپولکادات
پولکادات$۵.۷۶۳۴۱,۹۵۳ تومان
متیکمتیک
متیک$۰.۵۸۰۶۱۵۳۴,۴۶۹ تومان
Axie InfinityAxie Infinity
Axie Infinity$۶.۰۷۳۶۰,۳۵۷ تومان
The SandboxThe Sandbox
The Sandbox$۰.۳۳۳۵۷۸۱۹,۸۰۳ تومان
دسنترالنددسنترالند
دسنترالند$۰.۳۳۳۴۸۹۱۹,۷۹۸ تومان