بهترین کریپتوها برای خرید و سرمایه گذاری
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۷,۷۴۲۱,۴۴۸,۶۸۳,۵۳۷ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۷۶۰.۳۹۱,۹۲۴,۱۹۸ تومان
تترتتر
تتر۵۲,۴۸۱ تومان
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوین$۳۲۵.۳۱۶,۹۸۷,۱۲۳ تومان
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوین$۱.۰۱۵۲,۵۳۳ تومان
ریپلریپل
ریپل$۰.۴۶۱۴۹۷۲۴,۰۹۹ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۳۶۰۲۸۳۱۸,۸۱۴ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۷۵۵۳۱۳,۹۴۴.۲ تومان
متیکمتیک
متیک$۱.۱۵۷,۴۴۲ تومان
سولاناسولانا
سولانا$۲۰.۷۹۱,۰۸۵,۶۵۱ تومان
پولکاداتپولکادات
پولکادات$۶.۰۳۳۱۴,۸۸۶ تومان
AvalancheAvalanche
Avalanche$۱۶.۸۳۸۷۸,۸۶۰ تومان
The SandboxThe Sandbox
The Sandbox$۰.۶۳۹۰۰۸۳۳,۳۶۹ تومان
دسنترالنددسنترالند
دسنترالند$۰.۵۹۲۷۱۴۳۰,۹۵۱ تومان
Axie InfinityAxie Infinity
Axie Infinity$۸.۴۳۴۴۰,۲۱۳ تومان