بهترین پروژه‌های پیشِ رو Defi در کاردانو در سال 2022
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۲۹۱۷۷۴۱۴,۵۵۳ تومان
RevutoRevuto
Revuto$۰.۰۲۱۹۵۵۶۱,۰۹۵.۱ تومان
ADAXADAX
ADAX$۰.۰۱۶۸۲۸۹۴۸۳۹.۳۸ تومان