بیبی دوج پس از توییت رمزآلود تیم که می‌گوید «خبر بزرگ» در راه است افزایش یافت
Baby Doge CoinBaby Doge Coin
Baby Doge Coin$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳۶۰.۰۰۰۱۰۵۳۰۵۴۲ تومان