به نظر می رسد که نهنگ های ناپدید شده بیت کوین در پی حفظ موقعیت استراتژیک خود هستند
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۸,۵۹۲۱,۵۴۷,۷۹۷,۵۶۱ تومان
:ambcrypto.com