آیا شیبا اینو SHIBA INU به لیست 10 رمزارز برتر در سال 2022 وارد می شود؟
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۸۱۳۱.۰۷ تومان