همه چیز درباره دستگاه ماینر Bitmain Antminer L7 (استخراج دوج کوین و..)
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۵۵۳۲۱۸,۸۲۹.۲ تومان