مروری بر پروتکل نکسوس Nexus
TerraClassicUSDTerraClassicUSD
TerraClassicUSD$۰.۰۱۱۹۵۴۷۵۶۰۲.۵۲ تومان
Nexus ProtocolNexus Protocol
Nexus Protocol$۰.۰۰۰۰۲۷۷۶۱.۴ تومان