مروری بر پروتکل نکسوس Nexus
TerraClassicUSDTerraClassicUSD
TerraClassicUSD$۰.۰۳۵۲۸۲۳۲,۰۷۷.۸ تومان
Nexus ProtocolNexus Protocol
Nexus Protocol$۰.۰۰۰۰۲۷۷۶۱.۶۳ تومان