مروری بر پروتکل نکسوس Nexus
TerraClassicUSDTerraClassicUSD
TerraClassicUSD$۰.۰۲۰۸۱۴۱۷۱,۰۸۶.۷ تومان
Nexus ProtocolNexus Protocol
Nexus Protocol$۰.۰۰۰۰۲۷۷۶۱.۴۵ تومان