مروری بر پروتکل نکسوس Nexus
TerraClassicUSDTerraClassicUSD
TerraClassicUSD$۰.۰۲۲۷۸۷۸۵۸۳۷.۷۹ تومان
Nexus ProtocolNexus Protocol
Nexus Protocol$۰.۰۰۰۰۶۱۷۲۲.۲۷ تومان