سگویت (SegWit یا Segregated Witness) چیست و چگونه کار می کند؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۷۱,۰۷۲۴,۰۷۳,۱۹۷,۴۳۰ تومان