5 ارز دیجیتال بعدی که در تابستان سال 2022 منفجر می شوند
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۳۱۵۳۱۹۱۱,۵۵۴ تومان
AvalancheAvalanche
Avalanche$۱۳.۵۳۴۹۵,۷۶۶ تومان
ChilizChiliz
Chiliz$۰.۱۵۹۸۹۴۵,۸۵۸.۸ تومان