5 ارز دیجیتال بعدی که در تابستان سال 2022 منفجر می شوند
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۳۶۳۲۴۴۱۸,۹۱۵ تومان
AvalancheAvalanche
Avalanche$۱۶.۹۸۸۰,۰۳۴ تومان
ChilizChiliz
Chiliz$۰.۱۲۱۳۰۵۶,۳۱۶.۷ تومان