5 ارز دیجیتال بعدی که در تابستان سال 2022 منفجر می شوند
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۴۷۵۶۰۵۱۴,۵۵۶ تومان
AvalancheAvalanche
Avalanche$۲۲.۴۶۸۵,۵۵۲ تومان
ChilizChiliz
Chiliz$۰.۲۰۰۱۰۳۶,۱۲۴.۲ تومان