5 ارز دیجیتال بعدی که در تابستان سال 2022 منفجر می شوند
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۲۴۶۱۵۱۲,۲۹۷ تومان
AvalancheAvalanche
Avalanche$۸.۸۷۴۴۳,۱۱۹ تومان
ChilizChiliz
Chiliz$۰.۰۵۹۰۰۳۲,۹۴۷.۶ تومان