5 ارز دیجیتال بعدی که در تابستان سال 2022 منفجر می شوند
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۴۷۸۱۴۲۷,۳۷۹ تومان
AvalancheAvalanche
Avalanche$۳۹.۷۷۲,۲۷۷,۲۶۹ تومان
ChilizChiliz
Chiliz$۰.۱۲۰۳۱۷۶,۸۸۹.۵ تومان