17 مورد از بزرگترین سرقت های رمزارز در تمام دوران
Axie InfinityAxie Infinity
Axie Infinity$۷.۹۱۴۵۲,۹۲۷ تومان
FTX TokenFTX Token
FTX Token$۰.۸۳۴۳۳۴۴۷,۷۷۴ تومان
FTXFTX
FTX۱۱.۲B دلار۱۰ / ۸.۳۳ امتیاز
کوکوینکوکوین
کوکوین۶.۵۹B دلار۱۰ / ۷.۵۱ امتیاز
بیت فینکسبیت فینکس
بیت فینکس۸۷۴M دلار۱۰ / ۷.۰۹ امتیاز
کوین چککوین چک
کوین چک۶۱.۷M دلار۱۰ / ۶.۴۹ امتیاز
BitMartBitMart
BitMart۳.۰۸B دلار۱۰ / ۵.۷ امتیاز