بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۱۹,۳۸۸۶۲۸,۷۵۹,۸۰۶ تومان-۳.۶۷ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۳۲۴.۳۴۲,۹۴۹,۶۶۴ تومان-۳.۷۳ %
تترتتر
تترUSDT . Tether$۰.۹۹۸۷۸۵۳۲,۳۹۲ تومان-۰.۱۵ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin$۰.۹۹۸۹۰۳۳۲,۳۹۵ تومان-۰.۱۵ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۷۶.۵۴۸,۹۶۸,۴۶۷ تومان-۱.۸۸ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۳۴۶۳۴۱۴,۰۹۶ تومان-۷.۶۴ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD$۰.۹۹۸۶۲۵۳۲,۳۸۶ تومان-۰.۰۳ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۴۳۴۸۷۳۱۴,۱۰۳ تومان-۴.۲۶ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۳۲.۷۷۱,۰۶۲,۷۶۴ تومان-۵.۳۴ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۶۰۵۳۸۱,۹۶۳.۳ تومان-۲.۵ %
لیست کامل ارزها
خانه نهنگ بیت کوین چیست
دسته بندی

نهنگ بیت کوین چیست

نهنگ های بیت کوین چه کسانی هستند و به چه دردی می خورند؟

نهنگ های بیت کوین چه کسانی هستند و به چه دردی می خورند؟

چیز زیادی در مورد نهنگ های بیت کوین نمی دانیم. البته می دانیم که آن ها دارندگان مقادیر زیاد بیت کوین هستند. اما غیر از چند نام، بیشتر نمی دانیم آن ها که هستند و چه کاری با اکوسیستم BTC انجام می دهند.

2 سال پیش4دقیقه خواندن