بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۱۹,۴۱۰۶۲۹,۵۰۰,۸۵۵ تومان-۳.۸۱ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۳۲۸.۴۴۳,۰۸۱,۰۰۹ تومان-۴.۰۸ %
تترتتر
تترUSDT . Tether$۰.۹۹۹۷۱۹۳۲,۴۲۲ تومان۰.۱۳ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin$۰.۹۹۹۳۷۳۳۲,۴۱۱ تومان۰.۰۷ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۷۵.۲۷۸,۹۲۷,۲۸۰ تومان-۲.۶۹ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۳۶۱۶۳۱۴,۱۴۵ تومان-۸.۴۱ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD۳۲,۴۹۶ تومان۰.۱۹ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۴۳۶۶۹۵۱۴,۱۶۲ تومان-۴.۲۹ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۳۲.۹۱۱,۰۶۷,۳۰۴ تومان-۵.۴۲ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۶۰۵۶۱۱,۹۶۴.۱ تومان-۳.۱۱ %
لیست کامل ارزها
خانه دارایی غول های ارزهای دیجیتال
دسته بندی

دارایی غول های ارزهای دیجیتال

نهنگ های بیت کوین چه کسانی هستند و به چه دردی می خورند؟

نهنگ های بیت کوین چه کسانی هستند و به چه دردی می خورند؟

چیز زیادی در مورد نهنگ های بیت کوین نمی دانیم. البته می دانیم که آن ها دارندگان مقادیر زیاد بیت کوین هستند. اما غیر از چند نام، بیشتر نمی دانیم آن ها که هستند و چه کاری با اکوسیستم BTC انجام می دهند.

2 سال پیش4دقیقه خواندن