بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۱۹,۰۵۹۶۱۴,۲۸۲,۰۷۷ تومان-۰.۴۸ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۳۱۸.۷۴۲,۵۰۱,۰۴۷ تومان-۱.۵۱ %
تترتتر
تترUSDT . Tether$۰.۹۹۹۸۲۷۳۲,۲۲۴ تومان-۰.۰۵ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin$۰.۹۹۹۶۴۵۳۲,۲۱۹ تومان-۰.۱ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۲۷۶.۵۸۸,۹۱۴,۱۷۲ تومان-۱.۴۷ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۵۰۶۴۹۱۱۶,۳۲۴ تومان۲.۶۶ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD$۰.۹۹۹۸۵۱۳۲,۲۲۵ تومان۰.۰۱ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۴۵۸۴۱۹۱۴,۷۷۵ تومان-۱.۵۴ %
سولاناسولانا
سولاناSOL . Solana$۳۳.۵۵۱,۰۸۱,۳۱۶ تومان-۲.۱۳ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۶۳۴۲۷۲,۰۴۴.۳ تومان-۳.۸۶ %
لیست کامل ارزها
خانه بیت کوین در برابر NameCoin
دسته بندی

بیت کوین در برابر NameCoin

همه آن چیزی که باید درباره Namecoin و چگونگی کارکرد آن بدانید

همه آن چیزی که باید درباره Namecoin و چگونگی کارکرد آن بدانید

Namecoin یک ارز دیجیتال از شاخه بیت کوین است که برای عدم تمرکز نام دامنه ها توسعه داده شد تا اینترنت زیرساخت متمرکز نداشته باشد.

1 سال پیش3دقیقه خواندن