بیت کوینبیت کوین
بیت کوینBTC . Bitcoin$۲۳,۸۲۴۱,۰۷۰,۵۵۳,۹۲۵ تومان۱.۴۴ %
اتریوماتریوم
اتریومETH . Ethereum$۱,۶۷۵.۳۷۵,۲۸۳,۴۳۳ تومان۲.۹ %
تترتتر
تترUSDT . Tether۴۴,۹۸۱ تومان-۰.۰۶ %
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوینBNB . BNB$۳۲۸.۴۴۱۴,۷۵۸,۷۶۱ تومان۳.۹۵ %
یو اس دی کوینیو اس دی کوین
یو اس دی کوینUSDC . USD Coin۴۵,۰۲۶ تومان۰.۱۹ %
ریپلریپل
ریپلXRP . XRP$۰.۴۱۳۹۴۹۱۸,۶۰۱ تومان۰.۴۴ %
دلار بایننسدلار بایننس
دلار بایننسBUSD . Binance USD۴۴,۹۸۱ تومان-۰.۵۲ %
کاردانوکاردانو
کاردانوADA . Cardano$۰.۴۰۵۰۷۶۱۸,۲۰۲ تومان۳.۲۸ %
دوج کویندوج کوین
دوج کوینDOGE . Dogecoin$۰.۰۹۲۹۴۲۴,۱۷۶.۴ تومان-۰.۱۱ %
متیکمتیک
متیکMATIC . Polygon$۱.۲۳۵۵,۲۷۱ تومان۶.۵۸ %
لیست کامل ارزها
خانه بیت کوین در برابر NameCoin
دسته بندی

بیت کوین در برابر NameCoin

همه آن چیزی که باید درباره Namecoin و چگونگی کارکرد آن بدانید

همه آن چیزی که باید درباره Namecoin و چگونگی کارکرد آن بدانید

Namecoin یک ارز دیجیتال از شاخه بیت کوین است که برای عدم تمرکز نام دامنه ها توسعه داده شد تا اینترنت زیرساخت متمرکز نداشته باشد.

1 سال پیش3دقیقه خواندن