پروژه های برتر ارزهای دیجیتال که هر معامله گر فارکس باید بداند
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۳,۸۹۴۱,۰۷۳,۶۹۹,۴۴۱ تومان
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۶۸۰.۵۷۵,۵۱۶,۲۰۲ تومان
ریپلریپل
ریپل$۰.۴۱۵۵۰۵۱۸,۶۷۱ تومان
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۱۰۰.۴۳۴,۵۱۲,۹۱۷ تومان