بخش NFT از حمله فزاینده هکرها و اینفلوئنسرها نگران هستند