مقایسه ارز دیجیتال بیت کوین Bitcoin و دوج کوین Dogecoin
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۸,۰۸۰۳,۹۰۴,۳۱۸,۹۵۲ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۴۰۶۱۵۸,۰۶۴.۱ تومان
:coingape.com