ارز دیجیتال بیبی دوج BabyDoge با 1.32 میلیون کاربر از شیبا اینو پیشی گرفت
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۴۱۵۰.۶۴۰۶۴۲۵۴۴۰۹۸ تومان
Baby Doge CoinBaby Doge Coin
Baby Doge Coin$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۳۲۱۳۰.۰۰۰۱۴۵۴۶۸۸۶۹ تومان